Przychodnia nr 4 Sp. z o. o.

zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Przychodnia nr 4 Sp. z o. o., al. Niepodległości 45, 43-100 Tychy

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl.,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w formie elektronicznej lub w formie wydruku, w celu obsługi wysłanego zapytania przez formularz strony internetowej lub bezpośrednio na adres poczty elektronicznej administratora, udzielenia odpowiedzi oraz ewentualnego kontaktu telefonicznego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ww. celach przez okres 5 lat od ostatniej korespondencji lub do czasu wycofania udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie przed wycofaniem zgody.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
  7. podanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne jednak odmowa ich podania spowoduje brak możliwości obsługi korespondencji oraz udzielania na nią odpowiedzi, a także brak możliwości kontaktu telefonicznego.