DOTYCZY: zakup systemu informatycznego umożliwiającego obsługę pacjenta oraz tworzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej dla placówki medycznej Przychodnia Nr 4″ Sp. z o.o. w Tychach przy Alei Niepodległości 45 wraz z usługą montażu, wdrożenia i szkolenia.
Zapytanie ofertowe nr 1/2023